0118 576025

Corona

Als Primas-scholengroep houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM betreffende het Corona beleid. De PO-raad heeft hiervoor een protocol voor basisscholen gemaakt. Dit wordt steeds bijgesteld als er nieuwe maatregelen zijn. In de nieuwsbrieven van de school worden de bijstellingen naar ouders toe gecommuniceerd. Daarnaast hebben we als school een sectorplan corona opgesteld waarin wordt beschreven welke stappen en acties er worden genomen in de verschillende fases van besmetting.

Een handig hulpmiddel om te bepalen of een kind wel of niet naar school mag komen is deze beslisboom.