0118 576025

Groep 5

Informatieboekje-groep-5-2021-2022

Groep 5 is een groep waar er van de kinderen al best veel verwacht wordt. Heel wat vakken zijn nieuw en/of worden moeilijker. Ook wordt er meer zelfstandigheid van de kinderen verwacht. Het is belangrijk dat ze zichzelf zo goed mogelijk ontwikkelen op school, maar ook dat ze leren samen te werken en elkaar te helpen waar nodig. Ook vinden we het belangrijk dat ze, o.a. via groepsdoorbrekende lessen, leren om met kinderen van andere groepen/leeftijden samen te leren en te werken.

In groep 5 gaan we verder met de lesstof en de vaardigheden waar de kinderen in groep 4 aan gewerkt hebben. Natuurlijk wordt deze stof ook regelmatig herhaald, zeker in het begin, maar daarnaast komt er voor de vakken als rekenen, spelling, taal en de wereld-oriënterende vakken ook heel wat nieuwe stof bij. Verder is er bij ons op school veel aandacht voor het lezen, zowel voor het technisch lezen als het begrijpend lezen, omdat dit heel belangrijk is en in heel veel vakken terugkomt. Ook de creatieve vakken komen uitgebreid aan bod. In groep 5 krijgen de kinderen ook al wat te maken met huiswerk. Ook moeten ze spreekbeurt houden, waarbij ze leren om informatie op te zoeken, te verwerken en te presenteren.

In de klas werken de kinderen veel op een Chromebook. Hierbij maken wij gebruik van Snappet. Snappet is een programma waar kinderen rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen op kunnen maken. Dit programma past tijdens het zelfstandig werken het niveau aan naar het niveau van de kinderen, zodat iedereen op zijn/haar eigen niveau aan het werk is.

In de school maken wij gebruik van coöperatief leren. Dat wil zeggen ‘samenwerkend leren’. Het gaat hier om de samenwerking tussen alle leerlingen in de klas. Hiermee ontwikkelen ze het samenwerken en leren ze van elkaar, maar er wordt ook een beroep gedaan op de sociale vaardigheden. Er wordt op een spelenderwijs geoefend met de lesstof. Elke maand staat er een andere coöperatieve werkvorm centraal.

Verdere informatie over groep 5 vindt u in het infoboekje voor groep 5.