0118 576025

Overblijven

Welkom op de buitenschoolse opvang

In of in de nabijheid van veel Walcherse basisscholen is buitenschoolse opvang (BSO) te vinden. De buitenschoolse opvang is voor kinderen vanaf 4 jaar totdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Enthousiaste pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind in het groter worden in kindvriendelijk ingerichte ruimten. Alle locaties van Kinderopvang Walcheren voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang en worden regelmatig geïnspecteerd door de GGD.

Openingstijden

De BSO’s zijn open na schooltijd tot 18.00 uur. Op enkele locaties is verlengde opvang mogelijk tot 19.30 uur. Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur totdat de school begint. Tijdens de vakantie is de BSO geopend van 8.00 – 18.00 uur. Tijdens studiedagen, vieringen op school of ,  andere dagen wanneer er geen les is, kan de BSO open gaan. Voor ouders met een BSO contract van 52 weken zijn de studiedagen inbegrepen. Alle andere momenten dat de BSO kinderen opvangt, zal er extra betaald moeten worden voor deze opvang.

Contractvormen

Kinderopvang Walcheren biedt verschillende contracten aan:

  • Opvang op vaste dagen met een 52, 48 of 40 weken contract, voor zowel de voorschoolse- als naschoolse opvang.
  • Een flexibel contract voor een gemiddeld aantal uur per maand.
  • Een 0-uren contract  voor vakanties en studiedagen.
  • Een combinatie van contracten is ook mogelijk.

Geen tijd om te vervelen

De jongste kinderen worden na schooltijd door de medewerkers opgehaald. Oudere kinderen komen zelfstandig naar de BSO. In sommige gevallen worden de kinderen met een taxi gebracht. Als alle kinderen zijn gearriveerd, wordt er eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het speeltijd. De middag is vaak te kort, zo veel is er te doen. Samen verkleden, buiten spelen, knutselen, hutten bouwen, sporten, spelletjes doen, computeren en nog veel meer.

BSO is leuk voor elke leeftijd

De medewerkers kijken bij het aanbieden van activiteiten naar de interesses en behoeften van de kinderen. Er worden vier verschillende thema’s gehanteerd; Sport&Spel, Kunst&Cultuur, Techniek en Natuur. De medewerkers houden bij het aanbieden van activiteiten, rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen.

Avonturen in de schoolvakanties

In de schoolvakanties maken de medewerkers er een echt feestje van. Dan gaan we naar het strand, doen workshops, dansen, maken muziek, sporten, maken lekkere hapjes, gaan naar voorstellingen en nog veel meer. Het is tenslotte vakantie!

Wat moet ik betalen?

De prijzen kunt u vinden op onze website www.kinderopvangwalcheren.nl. Werkende en studerende ouders ontvangen voor buitenschoolse opvang een tegemoetkoming van de Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl vindt u meer informatie.

Prijsvoorbeeld: BSO, 1 dagdeel per week van 15.00-18.00 uur, en in vakanties 1 dag van 8.00-18.00 uur, voor 1 kind kost ouders met een gezamenlijk inkomen van € 60.000, na verrekening Kinderopvangtoeslag, € 41,60 per maand. Vanaf 2017 ontvangt u meer kinderopvangtoeslag en zal het maandbedrag lager zijn.

Het maandbedrag is inclusief activiteiten, drinken, fruit/koekje en lunch in vakantieweken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de BSO dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Klantadvies op telefoonnummer 0118-626350. U en uw kind(eren) zijn van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding! Een afspraak hiervoor kunt u maken bij de betreffende BSO of door contact op te nemen met de afdeling Klantadvies op telefoonnummer 0118-626350 of per mail klantadvies@skow.nl. U kunt ook kijken op de website www.kinderopvangwalcheren.nl.

Inschrijven

Inschrijven kan via www.kinderopvangwalcheren.nl. U kunt ook het informatiepakket BSO aanvragen, dat een inschrijfformulier bevat.

Boterhammenbrigade: de tussenschoolse opvang van KOW

Naast buitenschoolse opvang verzorgt KOW het overblijven tussen de middag: De Boterhammenbrigade. Hierbij zorgen we voor een professionele opvang van uw kind tussen-de-middag op school. De begeleiding wordt gedaan door pedagogisch medewerkers en vrijwilligers.

Er wordt gezamenlijk gegeten waarna uw kind een spelletje kan doen, buiten spelen, een puzzel maken of rustig een boek lezen. Zo krijgt uw kind weer voldoende energie voor de middag op school.

 

Hoe werkt het? 

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de Boterhammenbrigade door de het formulier ‘Overeenkomst Boterhammenbrigade / Aanvraagformulier inlogcode iDEALnet’, te downloaden via www.boterhammenbrigade.nl. Deze stuurt u ingevuld en ondertekend naar: KOW Boterhammenbrigade (administratiekantoor), Postbus 111, 4920 AC Made, of per e-mail: murlen@murlendienstverlening.com.

Na de verwerking van de gegevens door het administratiekantoor, ontvangt u een inlogbrief voor iDEALnet. Hierna kunt u inloggen op uw eigen ouderpagina. U kunt uw kind via deze pagina aan- en afmelden voor de Boterhammenbrigade. U dient uw kind uiterlijk op de dag zelf tot 9.00 uur aan- of af te melden voor de Boterhammenbrigade. In noodgevallen kan er nog aan- of afgemeld worden tot 12.00 uur door telefonisch contact op te nemen met het administratiekantoor: 085-2734910

Het is niet mogelijk om via school de overblijf te regelen of contant te betalen. Bij het tijdig afmelden van vaste overblijfdagen worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Wat kost het?

Voor het schooljaar 2016-2017 betaalt u € 2,40 per keer.

U koopt vooraf een saldo overblijfbeurten in. Voor de Boterhammenbrigade ontvangt u geen kinderopvangtoeslag.

 

Inschrijven 

Inschrijven kan via de website www.boterhammenbrigade.nl.