0118 576025

Missie / Visie

CBS ‘de Lichtstraal’ is een Protestants-Christelijke Basisschool en wil een open christelijke basisschool zijn waar iedereen welkom is!

Onze Christelijke identiteit geven we op de Lichtstraal op veel verschillende manieren vorm. We bidden en we danken, we lezen bijbelverhalen, gaan in gebed en vieren verschillende Christelijke feesten. We zijn betrokken en zien om  naar elkaar om zo ‘ons lichtje te laten stralen’.

Visie op onderwijs

De school is een plek waar je je geaccepteerd en gewaardeerd mag voelen. We willen een veilige plek zijn voor de kinderen en zorgen voor een goede leer- en leefklimaat in een uitdagende omgeving.

De leerkrachten op onze school zetten zich in voor elk kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. We streven ernaar om alle kinderen zo veel mogelijk kansen te geven om zich te ontwikkelen.

Samen met en voor elkaar! 

Visie op leren

Op onze school willen we dat alle kinderen zich ontwikkelen en opgroeien tot open mensen met een belangstellende houding naar de ander. Samenwerken is daarbij een belangrijke pijler.

Door kinderen samen te laten werken (coöperatieve werkvormen) ontstaat begrip, acceptatie, zorg voor elkaar en bovenal een positieve sfeer!

Het team heeft een grote gereedschapskist in didactisch handelen.

Onze leerkrachten zijn professionals, die vol overtuiging, met grote inzet en bevlogenheid onderwijs op maat bieden. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt, waaronder digitale middelen.

Als leerkracht geven we vooral positieve feedback. We proberen te benadrukken wat het kind kan en niet wat het kind niet kan. Wij willen de kinderen toerusten met voldoende kennis en vaardigheden die voor hun toekomst in de maatschappij essentieel zijn. We willen de totale ontwikkeling van de kinderen stimuleren. We besteden in alle groepen naast de meer ‘schoolse’ vaardigheden ook optimaal tijd aan creativiteit en expressie.