0118 576025

Groep 3/4

Infoboekje groep 3/4 2023-2024

Van groep 2 naar groep 3 is een grote verandering voor kinderen. Sommige kinderen vinden het heerlijk om aan een tafeltje in schriftjes te gaan werken, maar veel kinderen missen zeker in het begin het spelen en het spelend leren vanuit de hoeken. Van groep 3 naar groep 4 is minder ingrijpend, maar ook daar zijn er nieuwe dingen te leren: hoofdletters, de tafels (vermenigvuldigen), …

Ook taakgericht en zelfstandig werken vergt in groep 3 vaak nog veel van de kinderen. Er wordt begonnen met het aanvankelijk leesonderwijs. We gebruiken hiervoor de methode Lijn 3. Ook wordt er gestart met het rekenonderwijs (Wereld in Getallen) en het schrijfonderwijs.

Daarnaast is er aandacht voor de wereldoriënterende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, techniek en biologie (waaronder het werken in de schooltuin). We werken hier met de methode Blink. Maar ook voor de creatieve vakken zoals; muziek, dans, crea, tekenen en gymnastiek.
Op sociaal emotioneel gebied werken we met de methode Kwink. Het kind wordt zich steeds meer bewust van zijn eigen emoties en de gevoelens van anderen en leert ook dat zijn gedrag effect heeft op andere kinderen. In de klas wordt hier volop bij stilgestaan en aan gewerkt.

Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Het gaat hier om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door werkvormen waarbij kinderen vaak ook in heterogene tweetallen/ groepjes werken. Deze werkvormen worden zoveel mogelijk ingezet om meer te bewegen, leren om samen te werken en leren van elkaar te bevorderen. Ook wordt er op die manier spelenderwijs geoefend met de lesstof.