0118 576025

Groep 7-8

In groep  en  gebeurt er veel.

 

 

 

De week is goed gevuld met Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen, taal, spelling,
lezen, natuur, bijbel-les, tekenen.
Er wordt geknutseld  , gezongen
en gegymd.

 

 

De kinderen leren met digitale middelen,  en uit boeken.  

 

Maar in groep 7 en 8 gebeuren ook veel speciale dingen:

Bijvoorbeeld:

De kinderpostzegelactie,  met daardoor vaak een extra schoolreis.

 

De herdenking met het korps commandotroepen. 

 

Een hele speciale kerstviering met de kinderen van groep 1,2,3 en 4 op de laatste ochtend voor de kerstvakantie.

 

 

 

Eén keer in de twee jaar schoolkamp,

het andere jaar op schoolreis. 

 

En natuurlijk de afscheidsmusical voor groep 8, waaraan groep 7 ook medewerking verleent.

Dit is zomaar een greep uit de activiteiten.