0118 576025

Groep 7/8

Infoboekje groep 7/8 2023-2024

Groep 7/8

De laatste jaren van de basisschool gaan in wanneer de kinderen in groep 7/8 komen. Hier wordt verwacht dat de kinderen zelfstandig kunnen werken en een verantwoordelijkheid dragen voor hun ontwikkeling en maak/leerwerk. Ze worden in deze groepen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Dit doen we door zelfstandig werken en zelf verantwoordelijkheid nemen voor waar je nog extra mee gaat oefenen. Daarnaast werken we ook nog veel samen en doen we sommige lessen groep doorbrekend. Op deze manier kunnen we leren van elkaar en elkaar helpen.

In groep 7/8 gaan we verder met de lesstof en de vaardigheden waar de kinderen in groep 6/7 aan gewerkt hebben. Natuurlijk wordt deze stof ook regelmatig herhaald, zeker in het begin. Daarnaast komt er voor de vakken als rekenen, spelling, taal en de wereldoriënterende vakken ook heel wat nieuwe stof bij. Verder is er bij ons op school veel aandacht voor het lezen, zowel voor het technisch lezen als het begrijpend lezen, omdat dit heel belangrijk is en in heel veel vakken terugkomt. Ook de creatieve vakken komen uitgebreid aan bod. In groep 7/8 krijgen de kinderen ook met huiswerk. Ze houden deze jaren een spreekbeurt, maken een werkstuk en maken een boekverslag. Op deze manier worden de executieve functies ontwikkelt.

Executieve functies gebruik je om je eigen handelingen of gedrag aan te sturen. Voor het maken van een spreekbeurt, werkstuk of boekbespreking heb je diverse  vaardigheden nodig. Dit zijn vaardigheden als: “informatie opzoeken, informatie samenvatten en verwerken en daarnaast het presenteren”. Daarnaast krijgen de kinderen in groep 7/8 minimaal twee keer per week huiswerk mee. Dit huiswerk bestaat uit een stukje extra verwerking van de aangeboden lesstof. Om een spreekbeurt, een boekbespreking of huiswerk te maken is een goede planning gebaad. Daarom krijgen de kinderen een agenda van school en krijgen ze begeleiding over hoe en waarom je een basis gebruikt.

In de klas werken de kinderen veel op een Chromebook. Hierbij maken wij gebruik van Snappet. Snappet is een programma waar kinderen rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen op kunnen maken. Dit programma past tijdens het zelfstandig werken het niveau aan naar het niveau van de kinderen, zodat iedereen op zijn/haar eigen niveau aan het werk is.

In de school maken wij gebruik van coöperatief leren. Dat wil zeggen ‘samenwerkend leren’. Het gaat hier om de samenwerking tussen alle leerlingen in de klas. Hiermee ontwikkelen ze het samenwerken en leren ze van elkaar, maar er wordt ook een beroep gedaan op de sociale vaardigheden. Er wordt op een spelenderwijs geoefend met de lesstof. Elke maand staat er een andere coöperatieve werkvorm centraal.

In groep 7/8 zijn er ook veel activiteiten die aan bod komen naast gastlessen die regelmatig gegeven worden. Bij deze activiteiten kunt u denken aan het theoretisch- en praktisch verkeersexamen, de musical en om het jaar gaan we met groep 7/8 op kamp. Daarnaast doen we elk jaar mee aan de kinderpostzegelactie, de herdenking van de bevrijding van Westkapelle op 1 november en de nationale voorleeswedstrijd.