0118 576025

ZORG voor individuele leerling

We denken en handelen in het onderwijs steeds meer vanuit de onderwijsbehoeften van kinderen en stemmen ons denken en handelen zoveel mogelijk op af.

Om tot leren te komen heeft elke leerling in de basis een behoefte aan een gevoel van:

  • competentie (ik kan het)
  • autonomie en onafhankelijkheid (ik kan het zelf)
  • relatie (ik hoor erbij)

We stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op wat een individuele leerling nodig heeft aan instructie, verwerking, tempo en tijd, materialen en doelen.

img_5892

Zorgleerlingen hebben vaak extra tijd nodig om de instructie in zich op te nemen. Daarom is het goed om hen verlengde instructie te geven. Ook tijdens de zelfstandige verwerking kunnen ze extra hulp vaak nog goed gebruiken. Belangrijk is dat ze succeservaringen opdoen.

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is het zinvol om de leerstof te compacten. Zij hebben namelijk veel minder tijd nodig om de aangeboden stof te leren beheersen. Bij compacten schrapt de leerkracht in de oefenstof en de herhalingsstof. Dit is een manier om niet meer tijd te gebruiken, maar om de tijd die er is effectiever te gebruiken.

De meer en hoog begaafde leerlingen krijgen, wanneer zij eerder de doelen hebben behaald, tijd vrij voor verrijking. Daarbij gaat het niet om meer werk, maar om verdieping van de leerstof en verbreding…(bijv. het leren van een nieuwe taal)